Nastolatki a alkohol

Jeśli chodzi o młodzież, to nie wyróżnia się grupy niezagrożonej spożywaniem alkoholu. Grupy ryzyka obejmują osoby obarczone zwiększonym ryzykiem wystąpienia pewnych zaburzeń na tle populacji. Młodzi ludzie na etapie rozwoju są obarczeni większym ryzykiem niż reszta populacja, dlatego ogół tej grupy jest zagrożony nadmiernym spożywaniem alkoholu.

Okres burzy i naporu czy wstęp do alkoholizmu?

Okres nastoletni to czas rozwoju hormonalnego, neurobiologicznego, społecznego czy psychologicznego. Młodzi ludzie czują też presję otoczenia oraz coraz większe wymagania stawiane im na drodze przez szkołę czy rodziców. Mogą sięgać po alkohol by rozładować napięcie. Cele spożywania alkoholu, ilość alkoholu i częstotliwość sięgania po niego są jednak różne, a co ważne – mimo iż każde picie jest szkodliwe, to nie każde oznacza wstęp do alkoholizmu w dorosłości. wany potocznie okres burzy i naporu mija, a wraz z nią czas eksperymentowania z alkoholem. Niektórzy później przechodzą do etapu nadużywania alkoholu, który przeradza się w uzależnienie. Zdarza się jednak, że nastolatkowie sięgają po alkohol w związku z towarzyszącą im w tym okresie labilnością emocjonalną, próbami podejmowania decyzji samodzielnie, egocentryzmem, poszukiwaniem własnej tożsamości, czasem też walką ze światem, a gdy mija ta niedojrzałość i dylematy, w okresie dorosłości nie nadużywają już alkoholu.

Najważniejsze przyczyny sięgania po alkohol

Dlaczego nastolatkowie sięgają po alkohol? Przyczyn jest wiele:

 • Dezorganizacja rodziny, brak komunikacji, pijący rodzice
 • Próba zmniejszenia napięcia związanego z problemami w szkole czy w domu
 • Krytyczny stosunek do siebie oraz poczucie porażki, obniżona samoocena
 • Sposób na łagodzenie wewnętrznych problemów jak frustracja, przeciążenie czy depresja lub zewnętrznych jak kłopoty w szkole, przemoc w rodzinie etc.
 • Poszukiwanie mocnych wrażeń i życia pełnego przygód poprze ryzykowne zachowania
 • Chęć zaspokojenia ciekawości
 • Sposób na wyrażenie nastoletniego buntu
 • Nieufność wobec innych, poczucie braku akceptacji.

Inne ryzykowne zachowania związane z alkoholem

Nadmierne spożywanie alkoholu sprzyja także innym ryzykownym aktywnościom, zwłaszcza gdy motywacją nastolatków do sięgania po napoje alkoholowe jest poszukiwanie mocnych wrażeń. Dochodzi do bójek, sięgania po narkotyki, wczesnej inicjacji seksualnej i przypadkowego seksu, wzrasta podatność na inne niebezpieczne zachowania. Dlatego nadmierne spożywanie alkoholu przez nastolatków jest tak niebezpieczne, nie tylko ze względu na groźne dla zdrowia konsekwencje.

Pomoc dla pijących nastolatków

Każde picie nastolatków jest niebezpieczne, jednak na picie młodych osób należy patrzeć jako na eksperyment podejmowany w ramach ciekawości. Rzadko zdarzają się młodzi ludzie uzależnieni od alkoholu, ale zjawisko częstego picia alkoholu przez nastolatków należy zawsze uważać za szkodliwe. Jeśli rodzic samodzielnie nie daje sobie rady z nastolatkiem i nie potrafi zmotywować go do zaprzestania nadużywania alkoholu, to powinien zgłosić się po pomoc do specjalisty. Lekarz udzieli wparcia psychicznego – działanie będzie dwutorowo, interweniując u dziecka oraz u rodziców. Zastosuje techniki mające na celu edukację nastolatka dotyczącą szkodliwych skutków pica alkoholu, a także wzmocni kompetencje rodziców. Lekarz musi także zrozumieć sytuację i okoliczności sięgania po alkohol przez nastolatka i wesprzeć go w podjęciu samodzielniej, rozsądnej decyzji dotyczącej częstotliwości spożywania alkoholu. Wskazane jest by przeprowadzić kilka wizyt kontrolnych mających motywować do abstynencji.

Picie nastolatków: o czym pamiętać?

 • Każde nadużywanie alkoholu przez młodą osobę jest szkodliwe.
 • Nie zawsze fakt spożywania alkoholu w młodości prowadzi do uzależnienia w dorosłym życiu.
 • Lekarz psycholog czy specjalista terapii uzależnienia jedynie pomaga nastolatkowi podjąć właściwą decyzję co do picia.
 • W proces wsparcia nastolatka trzeba zaangażować jego rodziców.
 • Zawsze należy wysłuchać nastolatka i jego motywacji do sięgania po alkohol.