Wyższe ryzyko alkoholizmu z uzależnionym partnerem

Ryzyko uzależnienia od alkoholu jest wyższe, jeśli partner ma problemy z alkoholem, jak wskazują badania prowadzone na przestrzeni wielu lat wśród szwedzkich małżeństw. O wynikach informował magazyn „JAMA Psychiatry".

Badanie par z alkoholizmem

Badania prowadzone były przez naukowców z Virginia Commonwealth University w Richmond, Wirginia, USA oraz z Icahn School of Medicine at Mount Sinai w Nowym Jorku, USA oraz z Lunds Universitet w Malmo w Szwecji. Do tej pory to największe tego typu opracowanie, które uwzględniało przejrzenie ogromnej ilości danych ze szwedzkich rejestrów medycznych, kryminalnych i farmaceutycznych. Szukano informacji o małżeństwach zawartych przez osoby z roczników 1960-90, w których żaden partnerów nie borykał się z uzależnieniem od alkoholu przed ślubem, ale nałóg rozwinął się u jednego z nich po zawarciu małżeństwa. Zidentyfikowano 8562 par pasujących do wzorca.
...

Wyższe ryzyko alkoholizmu

Na podstawie badań na tych parach odkryto, że dość szybko po stwierdzeniu alkoholizmu u męża, ryzyko wpadnięcia w nałóg u żony wzrastało nawet 14 razy w porównaniu do ryzyka u kobiet, których mężowie nie byli alkoholikami. W drugą stronę, jeśli najpierw od alkoholu uzależniła się kobieta, to ryzyko wstąpienia alkoholizmu u męża było 9 razy wyższe niż u mężczyzn, którzy nie mieli alkoholiczki za partnerkę. Co ciekawe, taki wzrost ryzyka obserwowany był w ciągu dwóch lat od wystąpienia uzależnienia u jednego z partnerów. Po tym czasie ryzyko nie było już tak wysokie – cztery razy większe u kobiet i trzy razy większe u mężczyzn, porównując do osób niemających za partnerów osób uzależnionych od alkoholu.

Ponadto sprawdzono, jak wygląda sytuacja w razie ponownego wejścia w związek małżeński, badając około 5 tys. osób, które ponownie wzięły ślub, a ich partnerzy z pierwszego małżeństwa nie byli uzależnieni, zaś partnerzy z drugiego związku borykali się z alkoholizmem, lub występowała odwrotna zależność. Wyniki wskazały, że jeśli w drugim małżeństwie partner nie był alkoholikiem, to ryzyko uzależnienia u partnera, zarówno kobiety, jak i mężczyzny, spadało o 50%. Jeśli jednak partner z drugiego małżeństwa był uzależniony, to ryzyko wpadnięcia w alkoholizm u żon wzrastało siedmiokrotnie, a mężów – dziewięciokrotnie. Podobne zależności obserwowano przy trzecich czy kolejnych małżeństwach, choć za każdym razem tendencja była mniej silna.
Wspólne nawyki – także alkoholowe

Badanie potwierdza to, co wiadomo od dawna – małżonkowie często mają podobne nawyki i zachowania, co jak się okazuje, dotyczyć może też picia alkoholu. Dzięki zakrojonemu na tak szeroką skalę badaniu można było jednak ustalić, jak do tego dochodzi: czy partnerzy dobierają się na zasadzie podobnych upodobań, czy też upodabniają do siebie w trakcie trwania związku. W przypadku alkoholizmu w małżeństwach, małżonkowie borykający się z chorobą alkoholową mają ogromny wpływ na partnera i zwiększają ryzyko uzależnienia u swojej żony czy męża. Dlatego w leczeniu alkoholizmu ważne jest objęcie opieką także rodziny leczonego.
Znajdź pomoc dla siebie lub partnera

...