Certyfikaty

Nasz ośrodek jest legalnie działającą placówką medyczną, która posiada wszelkie, wymagane certyfikaty, stanowiące potwierdzenie najwyższej jakości realizowanych tu usług. Świadczymy pomocy dla pacjentów na terenie Polski, jak również dla osób z zagranicy, spełniając wszystkie rygorystyczne kryteria, wymagane względem prowadzonych przez nas działań. Nasz ośrodek świadczy pomoc, jaką jest farmakologiczne leczenie alkoholizmu, jak również oferuje różne metody, wspierające m.in. leczenie otyłości. Pacjentom, zdecydowanym na podjęcie leczenia w naszej placówce, oferujemy również pomoc w postaci konsultacji psychologicznych i psychoterapeutycznych, z udziałem certyfikowanego specjalisty z dziedziny terapii uzależnień. Jako placówka zabiegowo - diagnostyczna posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzonych przez nas działań. 

Jesteśmy zespołem wysokiej klasy specjalistówktórych wyróżnia bardzo bogata wiedza merytoryczna.

Każdy pacjent, który trafia do naszego ośrodka medycznego ma pewność, iż oddaje się w ręce najlepszych lekarzy w dziedzinie, jaką jest leczenie uzależnień.

Zaufaj doświadczonym specjalistom

Legalność prowadzonych przez nas działań została potwierdzona odpowiednimi dokumentami oraz wpisami w księgach urzędowych - Certyfikacja ISO, akceptacja Lubelskiej Izby Lekarskiej, Sanepidu, Lubelskiego Nadzoru Farmaceutycznego, ZUS. W ramach wsparcia takich naszych działań, jak leczenie farmakologiczne alkoholizmu i leczenie otyłości, wykorzystujemy również pomoc doświadczonego specjalisty z dziedziny psychoterapii i psychologii, absolwenta Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest to członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i grupy roboczej hipnozy oraz hipnoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ponadto, osoba ta należy do Towarzystwa Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą oraz odbyła podyplomowy, 4-letni Kurs Psychoterapii (Katedra Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie - kurs atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne).