Pomoc psychologiczna

Pacjentom, którzy pragną skorzystać ze, świadczonej przez nasz ośrodek pomocy medycznej, oferujemy również usługę, jaką jest pomoc psychologiczna. To forma wsparcia, którą można wykorzystać w trakcie leczenia farmakologicznego, opartego na wykorzystaniu nowoczesnych medykamentów, takich jak implant Naltrexone. Zespół, zatrudnionych w naszej placówce medycznej specjalistów, których wyróżnia bogate doświadczenie zawodowe oraz wiedza z zakresu terapii alkoholizmu, oferuje profesjonalnie prowadzone konsultacje psychologiczne i psychoterapeutyczne, skierowane do pacjentów, uzależnionych od napojów wyskokowych, niezależnie od czasu trwania nałogu czy też stopnia zaawansowania choroby alkoholowej. Pomoc psychologiczna jest również dedykowana rodzinom osób, pogrążonych w nałogu. Spotkania z psychologiem lub psychoterapeutą odbywają się w naszym ośrodku a prowadzi je psychoterapeuta z solidnie udokumentowaną wiedzą. To certyfikowany specjalista terapii uzależnień, który pomaga w wyjściu z nałogu, stosując hipnozę. To niezwykle skuteczne rozwiązanie, które przynosi 100% skutek w połączeniu z farmakoterapią.
...

Dodatkowa forma wsparcia w walce z nałogiem alkoholowym

Polecana przez naszą placówkę medyczną pomoc psychologiczna jest jednym z kluczowych elementów terapii, zmierzającej do wyzwolenia pacjenta z nałogu alkoholowego oraz umożliwienia mu życia w stanie trzeźwości. Jest to skuteczna pomoc, z której może skorzystać każdy pacjent, zgłaszający się na leczenie alkoholizmu do naszego ośrodka. Wsparcie psychologiczne ma na celu uświadomienie każdej, uzależnionej od napojów wyskokowych osobie, czym tak naprawdę jest choroba alkoholowa i jakie są jej przyczyny i skutki. Ponadto, w trakcie konsultacji z psychologiem i psychoterapeutą prowadzony jest szczegółowy wywiad, który pomaga w znalezieniu najlepszych dla danej jednostki metod radzenia sobie z sytuacjami stresogennymi i traumatycznymi.

...