Hipnoza – skuteczne wsparcie terapii farmakologicznej

Hipnoterapia alkoholików Lublin to jedna z najskuteczniejszych metod leczenia trudnego problemu, jakim jest alkoholizm. Uzależnienie to stanowi współcześnie jeden z najczęściej występujących i najcięższych do pokonania nałogów.

Hipnoterapia alkoholików Lublin

Zdaniem wielu naukowców hipnoza – skuteczne wsparcie terapii farmakologicznej, pozwala na trwałe utrzymanie stanu trzeźwości, po leczeniu uzależnienia metodą, jaką jest wszywka Naltrexone. Farmakoterapia alkoholizmu przy jednoczesnym korzystaniu ze wsparcia, takiego jak hipnoterapia, daje większą szansę na odzyskanie kontroli nad własnym życiem i wyrwanie się ze szponów śmiertelnie groźnego nałogu. W naszym ośrodku medycznym wykorzystuje się metody wsparcia farmakoterapii antyalkoholowej, takie jak właśnie hipnoza. Zabiegi wykonuje certyfikowany terapeuta uzależnień, który posiada udokumentowaną wiedzę oraz wieloletnią praktykę zawodową. Hipnoterapia osób uzależnionych od napojów wyskokowych jest bardzo skuteczną metodą leczenia choroby alkoholowej. To bardzo istotna forma uzupełnienia podstawowej terapii, opartej na zastosowaniu nowoczesnych medykamentów, takich jak wszywka Naltrexone. Zabiegi hipnozy, którym poddawane są osoby pogrążone w nałogu alkoholowym, dają bardzo dobre rezultaty, jak również wzmacniają pozytywny efekt leczenia za pomocą wszywki, jakie wykonywane jest w naszym ośrodku medycznym.
...

Wykorzystaj szansę na wyjście z nałogu

Hipnoterapia alkoholików może być prowadzona tylko przez wykwalifikowanego specjalistę. Dlatego też nasz ośrodek medyczny współpracuje z wysokiej klasy psychologiem i psychoterapeutą, będącym członkiem PTP, grupy roboczej hipnozy i hipnoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Towarzystwa Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą. Zabieg hipnozy, jakiemu poddawany jest alkoholik, ma na celu wykluczenie jego patologicznego pociągu do napojów wyskokowych, który jest jednocześnie leczony farmakologicznie, z pomocą takich procedur medycznych, jak wszywka Naltrexone, wywołująca odruchy awersyjne w stosunku do alkoholu. Hipnoterapia alkoholików wywołuje również taki stan, jak awersja do napojów wysokoprocentowych, w umyśle osoby uzależnionej a także wzmacnia jej silną wolę oraz poczucie własnej wartości.

Hipnoterapia alkoholików Lublin – czym jest?

Odpowiadając na pytanie, czym jest hipnoterapia alkoholików Lublin, należy przede wszystkim ukazać jej związek z hipnozą, która zazwyczaj budzi największy niepokój ze względu na nienaukowe skojarzenia. Jednakże hipnoza polega po prostu na umożliwieniu pacjentowi wglądu we własną podświadomość i zachodzące w niej procesy. Odbywa się to za pomocą przeszkolonego w tym kierunku psychoterapeuty, który dodatkowo uzyskał certyfikat na przeprowadzanie sesji hipnozy. Dzięki takiemu zabiegowi pacjent jest w stanie wyraźniej dostrzec swoje niewłaściwe zachowania i je zmienić. Hipnoterapia alkoholików Lublin stanowi połączenie metod, stosowanych w czasie hipnozy z psychoterapią. Proces psychoterapeutyczny skupia się na emocjach pacjenta, jego doświadczeniach i zachowaniach. Połączenie wspomnianych metod czyni hipnoterapię alkoholików Lublin skutecznym sposobem na leczenie, nie tylko tego nałogu, ale także wielu innych problemów, związanych z ludzką psychiką.

Hipnoterapia alkoholików Lublin – przebieg sesji

Każda sesja hipnoterapii alkoholików Lublin dostosowana jest do jednostkowych potrzeb pacjenta. Dlatego też w pierwszej kolejności należy dokładnie poznać jego problemy, stan psychiczny oraz inne kwestie, konieczne do przeprowadzenia terapii. Odbywa się to w trakcie rozmowy psychoterapeuty z pacjentem. Niezwykle ważne jest również, aby podczas sesji hipnoterapii alkoholików Lublin, leczona osoba przyjęła wygodną dla niej pozycję (najczęściej jest to pozycja leżąca), była skupiona i zrelaksowana. Bardzo często pacjenci zamykają oczy, aby lepiej wczuć się w sesję. Dla uzyskania pełnego efektu, kolejnym krokiem jest zastosowanie przez certyfikowanego psychoterapeutę technik relaksacyjnych, ułatwiających pacjentowi odprężenie się. Następnie możliwe jest przejście do właściwej części spotkania. W tej części sesji konieczne są metody werbalne wprowadzania pacjenta w hipnozę. W czasie hipnoterapii alkoholików Lublin terapeuta przekazuje pacjentowi odpowiednie sugestie, które nakierowują jego myśli na określone tory i na przykład skutecznie zniechęcają do sięgania po alkohol.

Czy w czasie hipnoterapii alkoholików Lublin pacjent jest nieprzytomny?

Popkultura narzuca nam przestarzały obraz hipnozy, która polega na chwilowej utracie świadomości przez człowieka i wykonywaniu poleceń hipnotyzera. Oczywiście obraz ten jest znacznie przerysowany. Sesja hipnoterapii alkoholików Lublin wcale nie oznacza pozbawienia pacjenta przytomności umysłu. Leczeni za pomocą hipnoterapii alkoholicy potwierdzają, że przeżywali pewną wizualizację, jednak byli w pełni świadomi w czasie całego procesu hipnozy. Człowiek pod wpływem hipnoterapii jest niezwykle skoncentrowany, skupia się na swoich wewnętrznych przeżyciach, bardzo często także na wspomnieniach i, co istotne, na sugestiach terapeuty. Hipnoterapia alkoholików Lublin pozwala więc na doprowadzenie pacjenta do takiego stanu świadomości, który umożliwia mu przepracowanie samego nałogu, od jego początków do stanu aktualnego i uzmysłowienie sobie czego należy się wystrzegać, by nie tkwić w nim nadal. Hipnoterapia alkoholików Lublin, to metoda terapeutyczna, dzięki której można z łatwością pozbyć się szkodliwych nawyków.

Hipnoterapia alkoholików Lublin – jak działa?

Hipnoterapia alkoholików Lublin umożliwiła zebranie wielu doświadczeń na polu łączenia teorii z praktyką. Efektem jest wiedza, pozwalająca stwierdzić, że tego rodzaju terapia stwarza możliwość dokonania emocjonalnej transformacji pacjenta. Dzięki przejściu przez własne wspomnienia, analizę swojej psychiki, pacjent może osiągnąć istotne sukcesy zmieniając swoje zachowania. Hipnoterapia alkoholików Lublin ukazała, jak ważne w leczeniu pacjentów jest budowanie pozytywnych wyobrażeń. Rzutują one na późniejsze zachowania, stanowiąc ich podstawę. Podtrzymanie tej postawy jest możliwe dzięki skupieniu się na mocnych stronach pacjenta w czasie całego procesu psychoterapeutycznego. Istotną kwestią, którą uwzględnia hipnoterapia alkoholików Lublin jest także fakt, iż sięga ona aż do źródła problemu – do jego przyczyn i pozwala je wyeliminować.

Stosując wyłącznie konwencjonalne metody, takie jak wszywka alkoholowa, pacjenci nie mają 100% gwarancji wyjścia z nałogu alkoholowego. Dlatego też hipnoterapia alkoholików Lublin staje się coraz częściej obieraną drogą radzenia sobie z tym problemem, dzięki czemu pacjenci zaoszczędzają sobie oraz najbliższym wielu cierpień.

...