Czemu picie tak uzależnia i mocno zmienia człowieka?

Uzależnienie od alkoholu jest bardzo silnie i mocno wpływa na zachowania człowieka oraz jego relacje w społeczności. Skąd się bierze tak silna potrzeba sięgania po alkohol? Dlaczego alkoholicy mają skłonności do impulsywnych, aspołecznych, lękowych reakcji? Badania wskazują, że ma to źródło w zmianach genetycznych oraz w mózgu, wywołanych przez nadmierne spożywanie alkoholu.

Zmiany w genach

Wyniki badań przeprowadzonych przez naukowców z uniwersytetów Yale oraz Rutgers wskazują, że w kodzie DNA alkoholików dochodzi do znaczących zmian na skutek nadmiernego picia. Badacze wzięli pod lupę dwa geny – POMC, który reguluje system reakcji na stres oraz PER2, który odpowiedzialny jest za zegar biologiczny organizmu. Porównali ich wygląd u osób pijących alkohol sporadycznie czy umiarkowanie oraz u tych, którzy pili dużo. Zauważyli proces metylacji, czyli zmian w genach, a także zmniejszenie szybkości wytwarzania białek. Te modyfikacje uwidaczniały się mocniej, im więcej alkoholu badany spożywał.

Silne uzależnienie

Okazuje się zatem, że uzależnienie od alkoholu jest tak mocne, bo im więcej ktoś pije, tym wyraźniej modyfikują się jego geny i tym mocniej odczuwa potrzebę picia. To jak samonapędzający się mechanizm. Poza wyjaśnieniem czemu picie tak mocno uzależnia, przeprowadzone na DNA alkoholików i abstynentów badania mogą pomóc opracować w przyszłości nowe metody leczenia alkoholizmu.

Problemy z emocjami u alkoholików

Badacze z Uniwersytetu Wschodniej Finlandii postanowili zgłębić kwestię ewentualnych zmian neurologicznych i hormonalnych w mózgu osób pijących. Badali tkankę mózgową pobraną po śmierci osób uzależnionych od alkoholu oraz porównywali ją z tkanką pobraną od osób zmarłych, które piły w sposób umiarkowany. Zauważyli w tym narządzie ogromne zmiany. Przede wszystkim dotyczyły one poziomu tzw. hormonu steroidowego, który wpływa znacząco na funkcjonowanie centralnego układu nerwowego. Zwiększona tolerancja na alkohol u osób uzależnionych spowodowała wzrost poziomu tego hormonu. Jednocześnie niższy był poziom transporterów serotoniny w rejonie mózgu, który odpowiada za rozpoznawanie oraz odczuwanie emocji, co tłumaccy problemy w tych kwestiach obserwowane u alkoholików.

Lęk w kontaktach społecznych
Niższy poziom transporterów serotoniny występował również w obszarach mózgu odpowiedzialnych za proces rozpoznawania informacji o znaczeniu społecznym. Stąd lęk w kontaktach społecznych u alkoholików.

Impulsywne zachowania
Alkoholicy typu 2, którzy zaczęli być uzależnieni wcześniej w życiu, są impulsywni oraz zachowują się często aspołecznie. Takie reakcje mogą wynikać również ze zmian w tkance mózgowej, bo odkryto, że u tych osób jest więcej receptorów AMPA biorących udział w kontroli uczenia się oraz regulacji zachowania.

Reakcja na stres
Badanie na grupie alkoholików typu 1, czyli tych, którzy zaczęli pić nadmiernie alkohol po 25. roku życia, wskazały, że w systemie odpowiedzialnym za reakcję na stres zachodzą nieprawidłowości. Dlatego te osoby są tak lękliwe i mało odporne na sytuacje stresowe. Impulsywne, agresywne, aspołeczne, lękliwe zachowanie, problemy w relacjach międzyludzkich i niepohamowana potrzeba sięgania do kieliszka są skutkami zmian o charakterze genetycznym, neurologicznym i hormonalnym w wyniku nadmiernego spożywania alkoholu. Pora wyrwać się z tej pętli nałogu – sprawdź psychoterapię i hipnozę, Lublin. Zacznij żyć pełnią życia, świadomy swoich emocji oraz jako integralny członek społeczeństwa.